Συμμετοχή στο συνέδριο ICWL2019, στο Μαγδεβούργο

Το MSN lab του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχε στο 18o συνέδριο ICWL2019 (International Conference on Web-based Learning) που πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου στο Μαγδεβούργο της Γερμανίας. Το συνέδριο ICWL2019 διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Μαγδεβούργου και φιλοξένησε πάνω από 80 ερευνητές σε παράλληλες συνεδρίες, εργαστήρια …

Read More »

Μεθοδολογία

Στα πλαίσια του COFELET, εξετάσαμε τα πλαίσια που προτάθηκαν για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παιχνιδιών (όπως το μοντέλο Activity Theory Model for Serious Games – ATMSG) και ερευνήσαμε τα μοντέλα που προτάθηκαν για το σχεδιασμό των σοβαρών παιχνιδιών για την εκπαίδευση στην κυβερνοασφάλεια. Αναλύσαμε τη δομή των προσεγγίσεων που βασίσονται στην …

Read More »

Συμμετοχή στο συνέδριο EDUCON 2019 στο Ντουμπάι

Το MSN lab του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχε στο συνέδριο EDUCON2019 που πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 11 Απριλίου στο Ντουμπάι. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η εργασία (“Conceptual Framework for Developing Cyber Security Serious Games”), το οποίο εισάγει το COFELET, ένα εννοιολογικό πλαίσιο που καθορίζει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να …

Read More »

Τρέχουσα ερευνητική κατεύθυνση

Προς το παρόν, η κύρια ερευνητική κατεύθυνση του COFELET αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα παιχνίδια που είναι συμβατά με το COFELET πλαίσιο θα ενσωματώσουν απρόσκοπτα γνωστές μεθοδολογίες και πρότυπα που χρησιμοποιούνται στην κυβερνοασφάλεια. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθεί πόσο από τη γνώση που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό μπορεί …

Read More »

Σύντομη περιγραφή του COFELET

Το COFELET στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης στην κυβερνοασφάλεια, χρησιμοποιώντας τη μάθηση και την κατάρτιση βασισμένη σε σοβαρά παιχνίδια ως μέσο αξιοποίησης των σύγχρονων θεωριών μάθησης και προώθησης καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων. Το COFELET αξιοποιεί το ομώνυμο πλαίσιο (the COFELET framework), ένα εννοιολογικό πλαίσιο για το σχεδιασμό και την …

Read More »